Områdesbehörigheter

NamnBehörighetskurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100)
Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng)
Grundläggande behörighet  
Områdesbehörighet 1
 • Historia A
 • Samhällskunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Historia B - 0,5 meritpoäng
 • Historia C - 0,5 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Latin A - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Religionskunskap B - 0,25 meritpoäng
 • Rättskunskap - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 2
 • Aktuellt språk Steg 3
 • Engelska B
 • Affärskommunikation engelska - 0,25 meritpoäng
 • Affärskommunikation moderna språk - 0,25 meritpoäng
 • Grekiska A - 0,5 meritpoäng
 • Latin A - 0,5 meritpoäng
 • Litteratur och litteraturvetenskap - 0,25 meritpoäng
 • Modersmål B - 0,5 meritpoäng (Om annat språk än det som har tagits i anspråk för meritpoäng ovan)
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Teckenspråk för hörande, steg 1 - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 3
 • Matematik C
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 • Bild och form, fördjupning - 0,5 meritpoäng
 • Biologi B - 0,25 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Företagsekonomi B - 0,5 meritpoäng
 • Geografi B - 0,25 meritpoäng
 • Hållbart samhällsbyggande - 0,5 meritpoäng
 • Kemi B - 0,5 meritpoäng
 • Konstruktion A - 0,5 meritpoäng
 • Miljökunskap - 0,5 meritpoäng
 • Naturbruket och miljön - 0,5 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Småföretagande A - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 4
 • Engelska B
 • Matematik C
 • Samhällskunskap A
 • Företagsekonomi B - 0,5 meritpoäng
 • Marknadsföring - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation C - 0,5 meritpoäng
 • Praktisk marknadsföring B - 0,5 meritpoäng
 • Redovisning och beskattning - 0,5 meritpoäng
 • Rättskunskap - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Småföretagande A - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Teknikutveckling och företagande - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 5
 • Matematik B
 • Samhällskunskap A
 • Biologi A - 0,5 meritpoäng
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Människor i behov av stöd - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Naturkunskap B - 0,5 meritpoäng
 • Omvårdnad - 0,5 meritpoäng
 • Psykiatri - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Psykologi B - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6
 • Engelska B
 • Samhällskunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6a
 • Engelska B
 • Samhällskunskap A
 • Naturkunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6b
 • Engelska B
 • Matematik B
 • Samhällskunskap A
 • Naturkunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Samhällskunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Historia A
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Idrott och hälsa B
 • Samhällskunskap B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Historia A
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 • Idrott och hälsa B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Idrott och hälsa B
 • Samhällskunskap B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Historia A
 • Matematik B
 • Samhällskunskap B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Historia A
 • Matematik D
 • Samhällskunskap B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Matematik B
 • Samhällskunskap B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Historia A
 • Samhällskunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 • Idrott och hälsa B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Matematik D
 • Samhällskunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Historia A
 • Matematik D
 • Samhällskunskap A
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Matematik D
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 • Idrott och hälsa B
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Filosofi A - 0,25 meritpoäng
 • Kultur-och idéhistoria - 0,5 meritpoäng
 • Mediekommunikation A - 0,5 meritpoäng
 • Människan socialt och kulturellt - 0,5 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Skapande verksamhet - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Idrott och hälsa A
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Historia A
 • Idrott och hälsa A
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Idrott och hälsa A
 • Matematik D
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 
Områdesbehörighet 6c
 • Engelska B
 • Idrott och hälsa A
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap B
 
Områdesbehörighet 6c
 • Biologi B
 • Engelska B
 • Kemi A
 • Matematik D
 • Samhällskunskap A
 
Områdesbehörighet 6c
 • Biologi B
 • Engelska B
 • Idrott och hälsa A
 • Kemi A
 • Matematik C
 • Samhällskunskap A
 
Områdesbehörighet 7
 • Fysik A
 • Matematik B
 • Fartygsbefäl - 0,5 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Kemi A - 0,5 meritpoäng
 • Maskinbefäl - 0,5 meritpoäng
 • Miljö och säkerhet - 0,5 meritpoäng
 • Naturkunskap B - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 8
 • Fysik B
 • Kemi A
 • Matematik D
 • Biologi A - 0,5 meritpoäng
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • CAD-teknik A - 0,25 meritpoäng
 • Datorkommunikation - 0,5 meritpoäng
 • Fordonsvård och service - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5 meritpoäng
 • Kemi B - 0,5 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Konstruktion A - 0,5 meritpoäng
 • Kvalitetsteknik - 0,25 meritpoäng
 • Medicinsk elektronik - 0,25 meritpoäng
 • Programmering B - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Teknikutveckling och företagande - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 9
 • Fysik B
 • Kemi A
 • Matematik E
 • Biologi A - 0,5 meritpoäng
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • CAD-teknik A - 0,25 meritpoäng
 • Datorkommunikation - 0,5 meritpoäng
 • Fordonsvård och service - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5 meritpoäng
 • Kemi B - 0,5 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Konstruktion A - 0,5 meritpoäng
 • Kvalitetsteknik - 0,25 meritpoäng
 • Medicinsk elektronik - 0,25 meritpoäng
 • Programmering B - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Teknikutveckling och företagande - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 10
 • Biologi A
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik E
 • Biologi B - 0,25 meritpoäng
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • CAD-teknik A - 0,25 meritpoäng
 • Datorkommunikation - 0,5 meritpoäng
 • Fordonsvård och service - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Hus- och anläggningsbyggnad - 0,5 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Konstruktion A - 0,5 meritpoäng
 • Kvalitetsteknik - 0,25 meritpoäng
 • Medicinsk elektronik - 0,25 meritpoäng
 • Programmering B - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Teknikutveckling och företagande - 0,5 meritpoäng
 • Virtuella miljöer, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 11
 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Omvårdnad - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 12
 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik C
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Omvårdnad - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 13
 • Biologi B
 • Fysik B
 • Kemi B
 • Matematik D
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Djursjukvård - 0,5 meritpoäng
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Hälsopedagogik - 0,25 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Omvårdnad - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 14
 • Biologi B
 • Fysik A
 • Kemi B
 • Matematik D
 • Arbetsliv och naturbruk - 0,5 meritpoäng
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Miljökunskap - 0,5 meritpoäng
 • Miljöteknik - 0,25 meritpoäng
 • Naturbruket och miljön - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 15
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 • Arbetsliv och naturbruk - 0,5 meritpoäng
 • Arbetsmiljö och säkerhet - 0,25 meritpoäng
 • Basmaskin körning - 0,25 meritpoäng
 • Biologi B - 0,25 meritpoäng
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Djurkunskap - 0,25 meritpoäng
 • Djursjukvård - 0,5 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Kemi B - 0,5 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Naturbruket och miljön - 0,5 meritpoäng
 • Projekt och företagande - 0,25 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
Områdesbehörighet 16
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 • Bild och form, fördjupning - 0,5 meritpoäng
 • Biologi B - 0,25 meritpoäng
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Hälsopedagogik - 0,25 meritpoäng
 • Kemi B - 0,5 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Social omsorg A - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng
Områdesbehörighet 17
 • Idrott och hälsa A
 • Matematik B
 • Naturkunskap B
 • Samhällskunskap A
 • Biologi B - 0,25 meritpoäng
 • Biologi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Etik och livsfrågor - 0,5 meritpoäng
 • Fysik B - 0,5 meritpoäng
 • Fysik breddning - 0,25 meritpoäng
 • Hälsopedagogik - 0,25 meritpoäng
 • Idrott och hälsa B - 0,25 meritpoäng
 • Kemi B - 0,5 meritpoäng
 • Kemi breddning - 0,25 meritpoäng
 • Pedagogiskt ledarskap - 0,5 meritpoäng
 • Psykologi A - 0,25 meritpoäng
 • Samhällskunskap B - 0,5 meritpoäng (utom när Samhällskunskap B är en behörighetskurs) - 0,5 meritpoäng
 • Specialidrott A - 0,5 meritpoäng
 • Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation - 0,25 meritpoäng
 • Utveckling, livsvillkor och socialisation - 0,5 meritpoäng