Alla kurser läsåret 2018/2019

A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 högskolepoäng
Algebraiska strukturer, 7,5 högskolepoäng
Allmän kemi, 7,5 högskolepoäng
Analysens grunder, 7,5 högskolepoäng
Analysvetenskap och forensik, 15 högskolepoäng
Analytisk biokemi, 15 högskolepoäng
Analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng
Arbetsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, Arbetsinriktad rehabilitering, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, Examensarbete, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Arrangering i jazz och pop I, 7,5 högskolepoäng
Arrangering och Komposition, 7,5 högskolepoäng
Arrangering och komposition med digitala verktyg, 7,5 högskolepoäng
Artificiell intelligens, 7,5 högskolepoäng
Artificiell intelligens i mobila robotar, 7,5 högskolepoäng
Avancerade analytiska metoder inom miljöforensik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl, 7,5 högskolepoäng
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse, 7,5 högskolepoäng
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom respiration, metabolism och endokrinologi, 7,5 högskolepoäng
BMLV, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
BMLV, Teknik och principer för fysiologisk undersökningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete, 30 högskolepoäng
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete, 45 högskolepoäng
BMLV, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 högskolepoäng
BMLV, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design, 15 högskolepoäng
Barn och det internationella straffrättsliga systemet, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Beräkningsmatematik II, 7,5 högskolepoäng
Beställningsfilm, 30 högskolepoäng
Biokemi, 7,5 högskolepoäng
Biosocial kriminologi, 7,5 högskolepoäng
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Databasteknik, 7,5 högskolepoäng
Databasteknik II, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Avancerad artificiell intelligens, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Introduktion till robotik och intelligenta system, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Multi-agent-system, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Planering och schemaläggning, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Probabilistisk robotik, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik, 15 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik, 30 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Reglerteknik och modellering för robotar, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Sensorer, 7,5 högskolepoäng
Datorgrafik, 7,5 högskolepoäng
Datorkommunikation och nät, 7,5 högskolepoäng
Det svenska samhällets geografi, 7,5 högskolepoäng
Differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng
Digital bildbehandling, 7,5 högskolepoäng
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Dirigering för orkester- och kammarmusiker, 7,5 högskolepoäng
Doping, narkotika och kriminalteknik, 15 högskolepoäng
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Elementär algebra, 7,5 högskolepoäng
Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng
Ensemble, inriktning polyrytmik och polymetrik, 7,5 högskolepoäng
Envariabelanalys I, 7,5 högskolepoäng
Envariabelanalys II, 7,5 högskolepoäng
Eukaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng
Europeisk processrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Fallstudier i beräkningsmatematik, 7,5 högskolepoäng
Fallstudier i matematisk statistik, 7,5 högskolepoäng
Flerkroppssimulering, 7,5 högskolepoäng
Flervariabelanalys, 9 högskolepoäng
Flyktingbarnets mänskliga rättigheter, 15 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Arbetslivshälsa, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Barnets rättigheter i ett folkhälsoperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Hälsa i arbetslivet, 30 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi med fokus på säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Hälsoutveckling i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Stress och stresshantering, 7,5 högskolepoäng
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Formningsteknik II, 7,5 högskolepoäng
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsbeskattning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsbeskattning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, CSR och företagsetik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Global marknadsföring, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Hållbara försörjningssystem, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Internationell logistik, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Internationell redovisning och redovisningsval, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Internationellt Management, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Ledarskapets identitet och professionalitet, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Makt, styrning och organisering, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Företagsekonomi, Miljömanagement, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Praktisk skuldhantering i kommunal sektor, avancerad nivå, 1,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Supply Chain Management, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Föroreningars spridning i mark, vatten och luft, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng
Global kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng
Handikappvetenskap, Funktionshinder - arbetsliv och sysselsättning, 7,5 högskolepoäng
Handikappvetenskap, Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar i ett delaktighetsperspektiv, 15 högskolepoäng
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
Historia, grundkurs, 30 högskolepoäng
Hälsa, miljö och hållbar utveckling, 15 högskolepoäng
Hållbar utveckling, 30 högskolepoäng
Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Idrott och hälsa för fritidspedagoger (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng
Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng
Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng
Idrott, Friluftsliv, 7,5 högskolepoäng
Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, 7,5 högskolepoäng
Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng
Idrott, Träningslära för hälsa och prestation, 7,5 högskolepoäng
Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation, 30 högskolepoäng
Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng
Idrott, grundkurs, 30 högskolepoäng
Idrott, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Idrott, motions- och hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Improvisation, inriktning Jazz och Pop I, 30 högskolepoäng
Improvisation, inriktning Jazz och Pop II, 30 högskolepoäng
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Informatik, Databashantering med SQL Server, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Introduktion till IT-säkerhet, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Klientprogrammering för webbsystem, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå, 10,5 högskolepoäng
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Objektorienterad programmering med C#, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Regulativa aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Sociala aspekter av informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå, 12 högskolepoäng
Informatik, Webbsystem med .NET, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 3, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 7, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrumentaldidaktik I, 7,5 högskolepoäng
Instrumentella analytiska metoder, 15 högskolepoäng
Internationell straffrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Interpretation, profil kammarmusik I, 30 högskolepoäng
Interpretation, profil kammarmusik II, 30 högskolepoäng
Introduktion till analysvetenskap och forensik, 7,5 högskolepoäng
Introduktion till miljövetenskap, inriktning måltidsekologi, 1,5 högskolepoäng
Introduktionskurs i matematik, 1,5 högskolepoäng
Introduktionskurs i matematik för civilingenjörsstudenter, 1,5 högskolepoäng
Inversa problem, 7,5 högskolepoäng
Java för gränssnitt och nätverk, 7,5 högskolepoäng
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten, 7,5 högskolepoäng
Kemometri, statistik för kemisten, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Kombinatorik, 6 högskolepoäng
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Kompilatorer och interpretatorer, 7,5 högskolepoäng
Komplex analys, 7,5 högskolepoäng
Komposition I, 7,5 högskolepoäng
Komposition II, 7,5 högskolepoäng
Komposition Musikdramatik 2019, 15 högskolepoäng
Komposition och interpretation I, 30 högskolepoäng
Komposition och interpretation II, 30 högskolepoäng
Kortfilm med visuella effekter och ljuddesign, 30 högskolepoäng
Kriminologi I, 30 högskolepoäng
Kriminologi II, 30 högskolepoäng
Kriminologi III, 30 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, 10 högskolepoäng
Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Kulturgeografi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Kulturgeografi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Kvalitetsutveckling I, distans, 7,5 högskolepoäng
Kvinnofridskunskap, 15 högskolepoäng
Körpedagog inriktning Scenisk kör, 7,5 högskolepoäng
Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I, 7,5 högskolepoäng
Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Körpedagog, inriktning Scenisk kör II, 7,5 högskolepoäng
Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II, 7,5 högskolepoäng
Körpedagog, inriktning vuxenkör I, 30 högskolepoäng
Körpedagog, inriktning vuxenkör II, 30 högskolepoäng
Lean Grundkurs, distans, 7,5 högskolepoäng
Linjär algebra, 7,5 högskolepoäng
Linjär analys, 7,5 högskolepoäng
Litteraturvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng
Ljudteknik I, 7,5 högskolepoäng
Ljudteknik II, 7,5 högskolepoäng
Lärande i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 högskolepoäng
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete, 15 högskolepoäng
Matematik III, 7,5 högskolepoäng
Matematik IV, 7,5 högskolepoäng
Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng
Matematisk modellering och problemlösning, 7,5 högskolepoäng
Med rösten i fokus - att undervisa i sång, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Anatomi, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Examensarbete, 15 högskolepoäng
Medicin, Fysiologi, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Hjärtsjukdomar, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Humangenetik, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Immunologi, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Klinisk kemi, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Medicinsk mikrobiologi, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Molekylär cellbiologi, 15 högskolepoäng
Medicin, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Akut- och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Akutsjukvårdens diagnostik och behandling, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Avancerad cell- och molekylärbiologi, 12 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 45 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 30 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsmedicin, 45 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, 15 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, inriktning film, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Mekanistisk toxikologi och miljöfarmakologi, 15 högskolepoäng
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Migrationsrätt med förvaltningsprocess, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Migrationsrätt med förvaltningsprocess, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Miljöforensik, 15 högskolepoäng
Miljötoxikologi, 10 högskolepoäng
Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå, 5 högskolepoäng
Miljövetenskap, Agroekologi, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, Livsmedelssystemets roll i en hållbar utveckling, 7,5 högskolepoäng
Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, Mikrobiell diversitet i mat och miljö, 7,5 högskolepoäng
Miljövetenskap, Miljötoxikologi, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Mobila applikationer med Android, 7,5 högskolepoäng
Molekylärbiologi och genetik, 7,5 högskolepoäng
Musikalisk gestaltning, Musikproduktion fördjupning, Songwriting/arrangering, 30 högskolepoäng
Musikalisk gestaltning, Musikproduktion fördjupning, ljudteknisk produktion, 30 högskolepoäng
Musikalisk gestaltning, Musikproduktion, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I, 7,5 högskolepoäng
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II, 7,5 högskolepoäng
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället, 15 högskolepoäng
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Mångfald i klassrummet - ett interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Analysmetoder för nationalekonomi och finansiell ekonomi, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Ekonomisk utvärdering, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Nationalekonomi, Finansiell ekonomi och etik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Globalisering, välstånd och inkomstfördelning, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Industriell organisation, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Makroekonomiska prognoser, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Praktisk skuldhantering i kommunal sektor, avancerad nivå, 1,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Public Economics, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Numerisk linjär algebra, 7,5 högskolepoäng
Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng
Nya medier och IT-rätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Nya medier och IT-rätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete, 15 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Företagshälsovård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien, 7,5 högskolepoäng
Oorganisk kemi, 7,5 högskolepoäng
Operakör 2019 - Det sceniska arbetet och föreställningen, 7,5 högskolepoäng
Operakör 2019 - Instuderingen, 7,5 högskolepoäng
Operasolist 2019, 15 högskolepoäng
Optimering, 7,5 högskolepoäng
Organisk och analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Att forska om arbetslivet, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Att hantera konflikter, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Coachning och handledning i arbetet, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Handledarutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Kommunikation och professionella samtal i arbetet, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Ledarskap för organisation och arbetsliv, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Organisation, arbetsmiljö och hälsa, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Projektledarutbildning, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Pedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng
Pedagogik, inriktning arbetslivspedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng
Pedagogik, inriktning specialpedagogik, grundkurs, 30 högskolepoäng
Pedagogik, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Pedagogik, magisterkurs, 30 högskolepoäng
Pedagogiska processer i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng
Planerad kommunikation I, 30 högskolepoäng
Planerad kommunikation II - Design, 30 högskolepoäng
Planerad kommunikation II - Strategi, 30 högskolepoäng
Polisiärt arbete, 7,5 högskolepoäng
Positiv psykologi: Vetenskapen om lycka och välbefinnande, 15 högskolepoäng
Praktisk naturvetenskap och teknik, inriktning 4-6, 30 högskolepoäng
Programmering för lärare, 6 högskolepoäng
Programmering grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng
Psykisk störning, droger och brott, 7,5 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, 10 högskolepoäng
Psykologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Psykologi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Public Relations och planerad kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Realtidsprogrammering, 7,5 högskolepoäng
Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng
Robotteknik, 7,5 högskolepoäng
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete, 15 högskolepoäng
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng
Samhällsvetenskapliga perspektiv på välfärdsstaten: tematisk fördjupningskurs, 7,5 högskolepoäng
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 30 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för masterexamen i kemi, 30 högskolepoäng
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Slagverksensemble I, 7,5 högskolepoäng
Slagverksensemble II, 7,5 högskolepoäng
Slagverksensemble III, 7,5 högskolepoäng
Slagverksensemble IV, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete med personer med funktionshinder, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld I, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld II, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, 10 högskolepoäng
Socialt arbete, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, Globaliseringsteori, 7,5 högskolepoäng
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori, 7,5 högskolepoäng
Sociologi, Självständigt arbete, masterkurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle, 7,5 högskolepoäng
Sociologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Sociologisk teori, 30 högskolepoäng
Specialpedagogik i klassrummet, 7,5 högskolepoäng
Spela teater I, 7,5 högskolepoäng
Språklig gestaltning i sång, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng
Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Statistik, Urvalsmetodik, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Stats- och förvaltningsrätt, 15 högskolepoäng
Statskunskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng
Statskunskap, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Stor jazzensemble I, 7,5 högskolepoäng
Stor jazzensemble II, 7,5 högskolepoäng
Stor jazzensemble III, 7,5 högskolepoäng
Stor jazzensemble IV, 7,5 högskolepoäng
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Strategisk kommunikation och place branding, 7,5 högskolepoäng
Svensk politik och policy, 7,5 högskolepoäng
Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng
Sången i praktiken, 7,5 högskolepoäng
Teaterljus, 7,5 högskolepoäng
Tekniskt basår, 60 högskolepoäng
Tillämpad matematik, 7,5 högskolepoäng
Undervisning och lärande, ett jämförande perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Utvecklingsbiologi och fysiologi, 15 högskolepoäng
Vetenskaplig metodik och projektledning med inriktning miljöforensik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Visuell kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Världsmusik I, 7,5 högskolepoäng
Världsmusik II, 7,5 högskolepoäng
Våldsbrottslighet, 7,5 högskolepoäng
Vård och behandling av blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel, 7,5 högskolepoäng
Vårdhygien för sjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng
 
Till toppen på sidan