Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

MÅLTIDSKUNSKAP OCH VÄRDSKAP


Vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan finns universitetsutbildningar för restaurang- och hotellverksamhet samt forskarutbildning. All utbildning vilar på en förening av de tre kunskapsformerna vetenskap, yrkeskunskap och estetisk gestaltning.
  Det mångvetenskapliga huvudområdet Måltidskunskap har nu anammat en bredare benämning, Culinary Arts and Hospitality Science/Måltidskunskap och värdskap, där det internationella ordet Hospitality övergripande beskriver: "The provision of food and drink and/or accomodation in a service context". Värdskapet är det gemensamma för restaurang- och hotellverksamhet och utbildningen baseras på en helhetssyn där de fem aspekterna: rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet står i fokus för bemötandet av gäster.


GRUNDNIVÅ

Fördjupning: G1N
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: G1F
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: G2F
Måltidskunskap och värdskap, Måltidskulturen i samhället, 15 högskolepoäng

AVANCERAD NIVÅ

Fördjupning: A1N
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: A1E
Måltidskunskap och värdskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng