Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

MASKINTEKNIK


Maskinteknik är den bredaste av ingenjörsvetenskaperna och innefattar dels tekniska aspekter som exempelvis mekanik, hållfasthetslära, konstruktions- och tillverkningsteknik samt kunskaper om konstruktionsmaterial, dess användning och bearbetning. Maskinteknik i bredare bemärkelse innefattar även produktionsekonomi, metoder för utvecklingsarbete, projektstyrning och produktionslogistik. Kurser i maskinteknik ger dig förutsättningar att vara med och ta fram lösningar för framtidens produkter och tillverkningssystem.


GRUNDNIVÅ

Fördjupning: G1F
Formningsteknik II, 7,5 högskolepoäng