Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

OMVÅRDNADSVETENSKAP


Kurserna inom omvårdnadsvetenskap ges på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet är huvudämne i kandidat-, magister- och masterexamen vid Örebro universitet. Kurserna vänder sig till dig som söker en fördjupning i omvårdnadsvetenskap. Huvudområdet omfattar vetenskapliga, ämnesmässiga och praktiska perspektiv i omvårdnad, med fokus på de centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Omvårdnadsvetenskap tillhandahåller kunskap för att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa och lindra lidande med respekt för den unika människans behov och livssituation under hela livscykeln.


GRUNDNIVÅ

Fördjupning: G1N
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: G1F
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: G2F
Omvårdnadsvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng
Vård och behandling av blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel, 7,5 högskolepoäng
Vårdhygien för sjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: G2E
Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete, 15 högskolepoäng

AVANCERAD NIVÅ

Fördjupning: A1N
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Företagshälsovård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vårdhygien, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: A1F
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: A1E
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 högskolepoäng

Fördjupning: A2E
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng