Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott, Friluftsliv7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-71117
Vår vecka 14 (2019) - 18 (2019)
Helfart
Institutionen för hälsovetenskaper
Kursen ges på engelska
Syftet med kursen är att utveckla din förmåga att använda friluftsliv i skolan men även i andra sammanhang och för andra grupper i samhället. Det naturnära friluftslivet är centralt. Kursen syftar vidare till att utveckla din egen förmåga att ägna dig åt friluftsliv i olika former. En utgångspunkt i kursen är att kunskapande sker genom "kunskap i handling", vilket innebär ett innehåll som aktiverar och inbegriper hela människan. Grupprocesser och utmaningar i vid bemärkelse behandlas. Kursen sträcker sig över både en vinter- och barmarksperiod och stora delar av kursen är förlagd utomhus med flera övernattningar. Bland annat ingår en vistelse i fjällmiljö vintertid.
Fördjupning: GXX
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng.
Övrigt: Kursen kräver grundläggande färdigheter i friluftsliv. Kursen är förenad med vissa kostnader.


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper