Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott, kandidatkurs30 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-71014
Höst vecka 36 (2018) - 03 (2019)
Helfart
Institutionen för hälsovetenskaper
Kursen syftar till att fördjupa din förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom idrottsämnet. Kursen ska vidare utveckla din förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå. Den vetenskapliga undersökningen (uppsatsen) kan ingå i en kandidatexamen och syftar till att visa att du tillgodogjort dig, förutom ämneskunskaper, ett vetenskapligt förhållningssätt och förmågan att förmedla kunskap på vetenskaplig nivå. Inriktningen på uppsatsen bestäms utifrån tidigare studier.
Fördjupning: G2E
Behörighet: Idrott, grundkurs, 30 högskolepoäng och Idrott, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper