Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott, Träningslära för hälsa och prestation7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-71097
Vår vecka 04 (2019) - 13 (2019)
Halvfart, kvällstid
Institutionen för hälsovetenskaper
Fysisk träning kan bedrivas på många olika sätt och med väldigt olika syften: till exempel en rask promenad för att må bra eller hårda backintervaller för att prestera i tävlingssammanhang. Kursen har i huvudsak sin utgångspunkt i fysiologiska faktorer som påverkar vår fysiska hälsa och prestationsförmåga. Målsättningen med kursen är att de studerande ska få insikt i de grunder som ligger bakom gällande träningsrekommendationer, samt få en grundläggande förmåga att planera träning utifrån ett specifikt syfte. Kursen kan för den som är ytterligare intresserad av kost med fördel kompletteras med Idrott, Kost för träning och hälsa, 7,5 högskolepoäng.
Fördjupning: GXX
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng.


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper