Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott och hälsa för fritidspedagoger (1-30). Ingår i Lärarlyftet30 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-71121
Vårterminen 2019INSTÄLLTAnm.kod: ORU-71222
Distanskurs
Höst vecka 36 (2018) - 23 (2019) , Vår vecka 04 (2019) - 03 (2020)
Halvfart, blandade tider
Institutionen för hälsovetenskaper
Du som har fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola, och som saknar behörighet att undervisa i ämnet i grundskolans åk 1-6.
  
  Kursen ger en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas lek, barns motoriska utveckling samt rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Hälsa som begrepp samt fysisk aktivitet och träningslära för barn diskuteras. Kursen behandlar också friluftsliv och utevistelse. Slutligen ges du möjlighet att utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet.
Fördjupning: GXX
Behörighet: Fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är riktad mot fritidshem eller enbart mot fritidshem och förskola. Dessutom krävs skolhuvudmannens godkännande.
Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning.
Antal samlingar: 18

Distansinformation: 3 träffar om 3 dagar/terminVisa kursplan Hösten 2018
Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper