Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet30 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-71123
Vårterminen 2019INSTÄLLTAnm.kod: ORU-71224
Distanskurs
Höst vecka 36 (2018) - 23 (2019) , Vår vecka 04 (2019) - 03 (2020)
Halvfart, blandade tider
Institutionen för hälsovetenskaper
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.
  
  Kursen ger en introduktion i idrott och hälsas didaktik. Därefter behandlas lek, barns motoriska utveckling samt rörelseaktiviteter som utvecklar allsidiga rörelseförmågor hos elever. Hälsa som begrepp samt fysisk aktivitet och träningslära för barn diskuteras. Kursen behandlar också friluftsliv och utevistelse. Slutligen ges du möjlighet att utveckla kunskaper om bedömning och betygssättning i ämnet.
Fördjupning: GXX
Behörighet: Lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6. Dessutom krävs skolhuvudmannens godkännande.
Urval: Vid fler behöriga sökande än platser tillämpas lottning.
Antal samlingar: 18

Distansinformation: 3 träffar om 3 dagar/terminVisa kursplan Hösten 2018
Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper