Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21105
Vår vecka 04 (2019) - 08 (2019)
Helfart
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Ekonometri baseras på utvecklingen av statistiska metoder för att skatta ekonomiska samband, testa ekonomiska teorier och utvärdera den ekonomiska konsekvensen av beslutsfattande inom såväl offentlig som privat verksamhet. Kursen ger grundläggande kunskaper i ekonometriska metoder, speciellt multipel linjär regression vid observationsdata, en vanlig form av data vid nationalekonomiska tillämpningar. Metoder vid såväl tvärsnitts-, tidsserie- som paneldata behandlas
Fördjupning: G1F
Behörighet: Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng i statistik som ska innehålla kursen Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).
Övrigt: Kursen överlappar med Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, av nivå, 15 hp och dessa två kurser kan ej användas tillsammans i en examen.


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet