Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå15 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-21043
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21117
Höst vecka 46 (2018) - 03 (2019) , Vår vecka 14 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom ämnet statistik.
Fördjupning: A1E
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt minst 30 hp i statistik och 60 hp i matematik. Dessutom krävs 22,5 hp i statistik på avancerad nivå där Statistisk teori, 7,5 hp och Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, 7,5 hp ingår samt Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).Visa kursplan Hösten 2018
Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet