Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå7,5 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-21020
Höst vecka 36 (2018) - 40 (2018)
Helfart
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursen behandlar den matematik som används vid högre studier i nationalekonomi och statistik. I kursen ingår funktioner av flera variabler, matrisalgebra, derivering, differentialer och optimering.
Fördjupning: A1N
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, eller Nationalekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng statistik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet