Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21120
Vår vecka 14 (2019) - 23 (2019)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursen ger en påbyggnad av en första kurs i urvalsmetodik på avancerad nivå. Innehållet fokuserar på skattningsproblemet under svarsbortfall och mätfelsproblematik. Kursen inleds med en fördjupad diskussion av generell regressionsestimation vid olika urvalsdesigner. Därefter studeras avancerade metoder för skattning vid svarsbortfall och mätfel. Här behandlas bl.a. skattningsmetoder baserade på kalibreringsansatsen samt tekniker för granskning och editering av data.
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kursen Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet