Alla kurser vårterminen 2019

A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V 

Analysens grunder, 7,5 högskolepoäng
Analysvetenskap och forensik, 15 högskolepoäng
Analytisk biokemi, 15 högskolepoäng
Analytisk kemi, 7,5 högskolepoäng
Arbetsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, Examensarbete, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, 7,5 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng
Arbetsterapi, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Arrangering och Komposition, 7,5 högskolepoäng
Arrangering och komposition med digitala verktyg, 7,5 högskolepoäng
Artificiell intelligens, 7,5 högskolepoäng
Avancerade analytiska metoder inom miljöforensik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl, 7,5 högskolepoäng
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse, 7,5 högskolepoäng
BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom respiration, metabolism och endokrinologi, 7,5 högskolepoäng
BMLV, avancerad nivå, Biomedicinsk laboratorievetenskap examensarbete, 30 högskolepoäng
BMLV, avancerad nivå, Examensarbete, 45 högskolepoäng
Barn och det internationella straffrättsliga systemet, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Beställningsfilm, 30 högskolepoäng
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Databasteknik II, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Maskininlärning, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Multi-agent-system, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Planering och schemaläggning, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Probabilistisk robotik, 7,5 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik, 15 högskolepoäng
Datateknik, avancerad nivå, Projektarbete inom datateknik, 30 högskolepoäng
Differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Engelska, grundkurs, 30 högskolepoäng
Eukaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng
Europeisk processrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Fallstudier i beräkningsmatematik, 7,5 högskolepoäng
Fallstudier i matematisk statistik, 7,5 högskolepoäng
Flervariabelanalys, 9 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Arbetslivshälsa, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Barnets rättigheter i ett folkhälsoperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Hälsa i arbetslivet, 30 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi med fokus på säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Hälsoutveckling i arbetslivet, 7,5 högskolepoäng
Folkhälsovetenskap, Stress och stresshantering, 7,5 högskolepoäng
Framtidens måltider - trender och innovationer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Affärsförnyelse och tillväxt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Datorbaserad kalkylering och redovisning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Entreprenörskap - Idé- och affärsutveckling, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Entreprenörskapets ekonomi och politik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Industriell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Internationell marknadsföring, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Kultur och ledarskap i internationellt företagande, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Logistikstyrning och affärslogistik, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Management: Ledarskap och organisering, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Marknadsföring av sport och event, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Företagsekonomi, Praktisk skuldhantering i kommunal sektor, avancerad nivå, 1,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Självständigt arbete, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Företagsekonomi, Strategi, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Strategisk företagsutveckling i praktiken, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Företagsekonomi, Varumärkesstrategi, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Genusvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng
Global kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng
Handikappvetenskap, Funktionshinder - arbetsliv och sysselsättning, 7,5 högskolepoäng
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
Hälsa, miljö och hållbar utveckling, 15 högskolepoäng
Hållbar utveckling, 30 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Idrott och hälsa för fritidspedagoger (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng
Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng
Idrott och hälsa för lärare 4-6 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng
Idrott, Friluftsliv, 7,5 högskolepoäng
Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, 7,5 högskolepoäng
Idrott, Tränarskap med inriktning mot fotboll, 30 högskolepoäng
Idrott, Träningslära för hälsa och prestation, 7,5 högskolepoäng
Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation, 30 högskolepoäng
Idrott, fortsättningskurs inriktning träningslära, 30 högskolepoäng
Idrott, motions- och hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Improvisation, inriktning Jazz och Pop I, 30 högskolepoäng
Improvisation, inriktning Jazz och Pop II, 30 högskolepoäng
Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 högskolepoäng
Informatik, Interaktionsdesign, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Kravhantering, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Kravställande för informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Ledning och styrning av informationssäkerhet - tillämpningsområden, avancerad nivå, 10,5 högskolepoäng
Informatik, Objektorienterad analys och design, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Systemutvecklingsprojekt med Scrum och Extreme Programming, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Informatik, Systemutvecklingsprojekt, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Informatik, Tillämpad styrning av informationssäkerhet, avancerad nivå, 12 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 10, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 4, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrument extrakurs termin 8, Ämneslärarprogrammet Musik, 7,5 högskolepoäng
Instrumentaldidaktik I, 7,5 högskolepoäng
Internationell straffrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Interpretation I, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Interpretation II, Musikalisk gestaltning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Interpretation, profil kammarmusik I, 30 högskolepoäng
Interpretation, profil kammarmusik II, 30 högskolepoäng
Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten, 7,5 högskolepoäng
Kombinatorik, 6 högskolepoäng
Komposition II, 7,5 högskolepoäng
Komposition Musikdramatik 2019, 15 högskolepoäng
Komposition och interpretation I, 30 högskolepoäng
Komposition och interpretation II, 30 högskolepoäng
Kriminologi II, 30 högskolepoäng
Kriminologi III, 30 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Kriminologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Kulturgeografi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Kulturgeografi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I, 7,5 högskolepoäng
Körpedagog, inriktning barn- och ungdomskör II, 7,5 högskolepoäng
Lean Grundkurs, distans, 7,5 högskolepoäng
Linjär analys, 7,5 högskolepoäng
Ljudteknik I, 7,5 högskolepoäng
Ljudteknik II, 7,5 högskolepoäng
Lärande i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 högskolepoäng
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete, 15 högskolepoäng
Matematik IV, 7,5 högskolepoäng
Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng
Matematisk modellering och problemlösning, 7,5 högskolepoäng
Med rösten i fokus - att undervisa i sång, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Examensarbete, 15 högskolepoäng
Medicin, Fysiologi med anatomi, 15 högskolepoäng
Medicin, Humangenetik, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Molekylär cellbiologi, 15 högskolepoäng
Medicin, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5 högskolepoäng
Medicin, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik II, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 30 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete, bild- och funktionsmedicin, 45 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom, 15 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl, 7,5 högskolepoäng
Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, 15 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, fortsättningskurs, inriktning film, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng
Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Migrationsrätt med förvaltningsprocess, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Migrationsrätt med förvaltningsprocess, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, Fysiologi och produktkvalitet, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, Mat och miljö, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, Självständigt arbete för kandidatexamen, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Miljövetenskap, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Mobila applikationer med Android, 7,5 högskolepoäng
Molekylärbiologi och genetik, 7,5 högskolepoäng
Musikalisk gestaltning, Musikproduktion, Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I, 7,5 högskolepoäng
Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap II, 7,5 högskolepoäng
Mångfald i klassrummet - ett interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Asset Pricing and Management, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Ekonomisk tillväxt och inkomstfördelning, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Nationalekonomi, Finansiella derivat, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Globalisering, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Globalisering, välstånd och inkomstfördelning, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Industriell organisation, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Kausal inferens för nationalekonomer - en introduktion, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Masteruppsats i finans, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi, Praktisk skuldhantering i kommunal sektor, avancerad nivå, 1,5 högskolepoäng
Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 högskolepoäng
Nya medier och IT-rätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Nya medier och IT-rätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, Evidensbaserad vård och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, Förbättringskunskap och vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning, 7,5 högskolepoäng
Operakör 2019 - Det sceniska arbetet och föreställningen, 7,5 högskolepoäng
Operakör 2019 - Instuderingen, 7,5 högskolepoäng
Operasolist 2019, 15 högskolepoäng
Optimering, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Att forska om arbetslivet, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Att hantera konflikter, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Coachning och handledning i arbetet, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Handledarutbildning för förskollärare och lärare, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, Projektledarutbildning, 7,5 högskolepoäng
Pedagogik, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Planerad kommunikation II - Design, 30 högskolepoäng
Planerad kommunikation II - Strategi, 30 högskolepoäng
Prokaryot cellbiologi, 7,5 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Psykologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Psykologi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Public Relations och planerad kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Realtidsprogrammering, 7,5 högskolepoäng
Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete, 15 högskolepoäng
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng
Sensorik - metoder för bedömning av komplexa måltidssituationer, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i kemi, 30 högskolepoäng
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för magisterexamen i kemi, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Självständigt arbete för masterexamen i kemi, 30 högskolepoäng
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Slagverksensemble I, 7,5 högskolepoäng
Slagverksensemble II, 7,5 högskolepoäng
Slagverksensemble III, 7,5 högskolepoäng
Slagverksensemble IV, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, Globaliseringsteori, 7,5 högskolepoäng
Sociologi, Hållbar utveckling och organisationsteori, 7,5 högskolepoäng
Sociologi, Självständigt arbete, masterkurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, Välfärdsstat och samhälle, 7,5 högskolepoäng
Sociologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, grundkurs, 30 högskolepoäng
Sociologi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Specialpedagogik i klassrummet, 7,5 högskolepoäng
Spela teater I, 7,5 högskolepoäng
Språklig gestaltning i sång, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Bayesiansk statistik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Biostatistik, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Ekonometri, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Magisteruppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Självständigt arbete, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Statistiska metoder, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Undersökningsmetodik, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Statistik, Uppsats, kandidatkurs, 15 högskolepoäng
Statistik, Urvalsteori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng
Stats- och förvaltningsrätt, 15 högskolepoäng
Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng
Statskunskap, kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Stor jazzensemble I, 7,5 högskolepoäng
Stor jazzensemble II, 7,5 högskolepoäng
Stor jazzensemble III, 7,5 högskolepoäng
Stor jazzensemble IV, 7,5 högskolepoäng
Strategisk kommunikation och place branding, 7,5 högskolepoäng
Teaterljus, 7,5 högskolepoäng
Tillämpad matematik, 7,5 högskolepoäng
Undervisning och lärande, ett jämförande perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Visuell kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Världsmusik II, 7,5 högskolepoäng
Vård och behandling av blås- och tarmdysfunktion samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel, 7,5 högskolepoäng
Vårdhygien för sjuksköterskor, 7,5 högskolepoäng
 
Till toppen på sidan