Kurser efter ämnesområden vårterminen 2019

RÄTTSVETENSKAP


Rättsvetenskap är ett spännande ämne som rör nästan alla livsfrågor och når långt utanför vårt lands gränser. I dag är givetvis det internationella perspektivet viktigt. När du läser rättsvetenskap får du kunskap om rättsregler som gäller i Sverige, i EU och i vissa andra länder. Du kommer att upptäcka att det finns olika sätt att uppfatta och tillämpa rättsliga normer.
  Efter utbildningen kan du ägna dig åt juridiskt inriktat arbete såväl inom frivilligorganisations- och offentlig verksamhet som privat sektor.
  Att läsa rättsvetenskap innebär att gå på föreläsningar, delta i seminarier och workshops samt läsa kurslitteratur. I undervisningen ingår praktiska övningar. Vi strävar efter en aktiv dialog mellan studenter och lärare. Du får öva dig i juridiska metodfrågor och att göra egna rättsvetenskapliga analyser som redovisas muntligt och skriftligt. Din förmåga att arbeta självständigt och i grupp sätts på prov och utvecklas under utbildningen.


GRUNDNIVÅ
Fördjupning: G1N
Stats- och förvaltningsrätt, 15 högskolepoäng
Fördjupning: G2E
Rättsvetenskaplig kandidatkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng

AVANCERAD NIVÅ
Fördjupning: A1N
Arbetsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Barn och det internationella straffrättsliga systemet, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Europeisk processrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Internationell straffrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Migrationsrätt med förvaltningsprocess, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Migrationsrätt med förvaltningsprocess, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Nya medier och IT-rätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Nya medier och IT-rätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Skatteförfarande i teori och praktik, avancerad nivå, 15 högskolepoäng
Fördjupning: A1E
Rättsvetenskaplig magisterkurs med examensarbete, 15 högskolepoäng
Fördjupning: A2E
Rättsvetenskaplig masterkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng