Kurser efter ämnesområden

Psykologi, grundkurs30 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-31060
Vår vecka 04 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
Är du intresserad av att förstå människor? Vill du förstå hur komplexa faktorer interagerar för att påverka beteende, känslor och tankar hos människan, både som individ och tillsammans med andra? Kursen syftar till att svara på dessa frågor utifrån olika psykologiska perspektiv och ger en inblick i inlärningspsykologi, grupp- och socialpsykologi, samt utvecklingspsykologi. Kursen ger även en grundläggande beskrivning av psykologin som vetenskapsområde samt en introduktion till grundläggande forskningsmetodik och statistik.
  
Fördjupning: G1N
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng.
Övrigt: Vanligt att stora delar av undervisning och kurslitteratur är på engelska.


Visa kursplan Våren 2019


Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete