Kurser efter ämnesområden

Psykologi, kandidatkurs30 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-31071
Vår vecka 04 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse av de vetenskapliga metoder som används för att få tillförlitliga kunskaper inom empirisk psykologisk forskning. Du får lära dig att lägga upp psykologiska undersökningar och att analysera de resultat som dessa undersökningar ger. Under kursens sista halva tillämpar du psykologins vetenskapliga metoder genom att göra en egen studie inom något område som intresserar dig och presenterar resultaten i en kandidatuppsats.
  
Fördjupning: G2E
Behörighet: Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 18 högskolepoäng från Psykologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).
Övrigt: Vanligt att stora delar av undervisning och kurslitteratur är på engelska.


Visa kursplan Våren 2019


Institution: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete