Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande    Avancerad nivå    7,5 hp

Kursen behandlar hbtqi-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats. Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas.
Huvudfokus ligger på olika skydds- och riskfaktorer som påverkar hälsa och ohälsa. Vikten av intersektionella perspektiv kommer här att betonas. Därmed ökas den yrkesverksammas färdighet att kunna erbjuda preventiva och hälsofrämjande insatser. Kursen innehåller även praktisk kunskap om och praktiska övningar i professionellt bemötande.

Fördjupning:A1N
Behörighet:180 hp på grundnivå som omfattar minst 90 hp med succesiv fördjupning inom psykologi, socialt arbete, medicin, omvårdnadsvetenskap, sjukgymnastik, arbetsterapi, hörselvetenskap eller folkhälsovetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.
 
Urval:Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).
 
Veckor:35 (2017) - 02 (2018)
Studier:Kvartsfart, Dagtid
Ort:Örebro
Undervisningsspråk:Svenska
Anmälningskod:ORU-38018
Institution:Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Visa kursplan