Sök efter kursplan

Du kan söka efter kursplaner genom att till exempel ange institution och/eller ämnesområde. Om du vet kurskoden kan du skriva in den direkt. Du kan också söka på del av kursnamn.
 
Obs. Kursplaner äldre än våren 2004 (20041) är inte kompletta. Om du vill ha en komplett kursplan för hösten 2003 eller tidigare, kontakta institutionen för kursen.
 
Kursnamn
Kurskod
Ämnesområde
 
- Nivåbegreppet har förändrats fr.o.m höstterminen 2007 pga. den så kallade Bolognaprocessen.
- Nivå gäller för kursplaner t.o.m vårterminen 2007.
- Utbildningsnivå gäller för kursplaner fr.o.m höstterminen 2007.
- Om Grundnivå valts som Utbildningsnivå visas kurser för alla fördjupningsnivåer (A, B eller C).
 
Utbildningsnivå       eller   Nivå   
 
Institution
Giltig fr.o.m.
Sortera på
Visa på
Visa
 Endast uppdragsutbildning