Fördjupning

Kod Förklaring
G1N Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
G1E Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
G2E Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen.
GXX Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras.
   
A1N Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
A1F Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
A1E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen.
A2E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
AXX Avancerad nivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras.