Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

HÖRSELVETENSKAP


Inom ämnet Hörselvetenskap studeras vad hörseln betyder för människans kommunikation samt hur den ljudvärld vi lever i påverkar kommunikationen. Vidare studeras metoder för att underlätta kommunikationen för personer med nedsatt hörförmåga. Ämnesområdet har en stark tvärvetenskaplig prägel genom att det omfattar inslag av naturvetenskap (akustik, data, elektronik, medicin, teknik,), beteendevetenskap (pedagogik, psykologi, sociologi) och humaniora (kommunikation, språk). Hörselvetenskap är huvudämne i Audionomprogrammet.


GRUNDNIVÅ

Fördjupning: G2F
Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng

AVANCERAD NIVÅ

Fördjupning: A1N
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Störningar i den centrala auditiva processen, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: A1F
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod, 7,5 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: A1E
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister, 15 högskolepoäng

Fördjupning: A2E
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 30 högskolepoäng
Hörselvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master, 15 högskolepoäng