Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

SOCIALT ARBETE


Är du intresserad av människors livsvillkor, sociala utsatthet, och även hur samhälleliga strukturer påverkar såväl barn och unga som vuxna?
  Ämnet socialt arbete omfattar teorier och metoder om socialt förändringsarbete och sociala problem. Vidare strävar ämnet socialt arbete efter att integrera teori och praktik. Det praktiska sociala arbetet innebär att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Ämnet socialt arbete studeras utifrån olika perspektiv såsom kön, klass, etnicitet och kultur. Forskningen fokuserar på sociala problem och socialt förändringsarbete och bedrivs inom ett brett fält, bland andra barn och familj, samhällsarbete, samt missbruk och behandling.


GRUNDNIVÅ

Fördjupning: G1N
Socialt arbete med personer med funktionshinder, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: G1F
Socialt arbete, Barn- och föräldrarelationer i familj och samhälle, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, Socialpolitik och socialt arbete i ett jämförande perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: G2E
Socialt arbete, kandidatkurs, 30 högskolepoäng

AVANCERAD NIVÅ

Fördjupning: A1N
Socialt arbete, avancerad nivå, Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer, 15 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, 10 högskolepoäng
Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld I, 7,5 högskolepoäng
Socialt arbete, avancerad nivå, Barn och våld II, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: A1E
Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

Fördjupning: A2E
Masterkurs i socialt arbete med examensarbete, 15 högskolepoäng