Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott, motions- och hälsopsykologi7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-71114
Vår vecka 14 (2019) - 23 (2019)
Halvfart, kvällstid
Institutionen för hälsovetenskaper
Kursen ger en introduktion till området motions- och hälsopsykologi (exercise psychology). Kursen fokuserar på psykologiska faktorers roll i motionsidrott och fysisk aktivitet. Mer specifikt diskuteras bland annat motivation, emotioner, självkänsla, mental hälsa, motionsbeteende, träningsberoende och psykologiska effekter av fysisk aktivitet. Efter avslutad kurs har du fått en ökad förståelse för hur motionsidrott och fysisk aktivitet kan främjas för ökad hälsa och välmående.
Fördjupning: GXX
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng.


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper