Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande7,5 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-31005
Höst vecka 36 (2018) - 03 (2019)
Kvartsfart, dagtid
Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap
Kursen behandlar hbtqi-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats. Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas.
   Huvudfokus ligger på olika skydds- och riskfaktorer som påverkar hälsa och ohälsa. Vikten av intersektionella perspektiv kommer här att betonas. Därmed ökas den yrkesverksammas färdighet att kunna erbjuda preventiva och hälsofrämjande insatser. Kursen innehåller även praktisk kunskap om och praktiska övningar i professionellt bemötande.
Fördjupning: A1N
Behörighet: 180 hp på grundnivå som omfattar minst 90 hp med succesiv fördjupning inom psykologi, socialt arbete, medicin, omvårdnadsvetenskap, sjukgymnastik, arbetsterapi, hörselvetenskap eller folkhälsovetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap