Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Psykologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande10 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-31056
Höst vecka 49 (2018) - 03 (2019)
Helfart
Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och förmågor i vetenskapligt skrivande inom det samhällsvetenskapliga området. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor att skriva på ett vetenskapligt sätt och att söka efter vetenskaplig litteratur och annan relevant information på effektiva och korrekta sätt. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver kunskaper och förmågor i att kunna skriva formella, korrekta och tydliga texter.
Fördjupning: A1N
Behörighet: 180 hp varav 90 hp med successiv fördjupning inom psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap