Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Psykologi, avancerad nivå, Självständigt arbete15 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-31098
Vår vecka 14 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap
Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt uppsatsarbete inom det psykologiska ämnesområdet. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Det självständiga arbetet sker under handledning och presenteras i en uppsats. Även presentation av en annan students uppsats och försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annan students uppsats ingår i kursen.
Fördjupning: A1E
Behörighet: Psykologi, avancerad nivå, kvantitativ forskningsmetod 10hp och Psykologi, avancerad nivå, vetenskapligt skrivande 10hp. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska B/ Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap