Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Positiv psykologi: Vetenskapen om lycka och välbefinnande15 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-31004
Höst vecka 36 (2018) - 45 (2018)
Helfart
Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap
Kursen ges på engelska
Kursen presenterar teori och forskning kring de aspekter inom hälsopsykologi och personlighetspsykologi som är relevanta för psykiskt välbefinnande. Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om hur psykologisk teori och forskning kan användas för att förstå positiv anpassning ur ett biologiskt, psykologiskt, socialt och kognitivt perspektiv. Promotion och intervention tas upp. Kursen syftar till att de studerande ska tillägna sig fördjupad kunskap i några av de viktigaste områdena inom forskningsfältet välbefinnande. Dessa områden inkluderar förklaringsmodeller, behandlingsmetoder samt metoder och tekniker för att undersöka hälsa och välbefinnande. Prevention, promotion och intervention diskuteras.
Fördjupning: GXX
Behörighet: Psykologi I, 30 högskolepoäng eller Psykologi A, 30 högskolepoäng.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap