Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Psykologi, fortsättningskurs30 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-31003
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-31061
Höst vecka 36 (2018) - 03 (2019) , Vår vecka 04 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap
På fortsättningskursen i psykologi fördjupar du dina teoretiska kunskaper och förståelsen för forskningsmetodologiska principer. Du kommer bland annat läsa om hur människor uppfattar sin omgivning och hur tankar och tankemönster påverkar beteende; hur beteendefaktorer som t.ex. sömn och fysisk aktivitet påverkar individens hälsa och välbefinnande; hur psykiska sjukdomar uppkommer och utvecklas. Under kursens gång kommer dessa och andra frågor belysas genom föreläsningar, seminarier och laborationer i följande delkurser: hälsopsykologi, kognitions- och perceptionspsykologi, psykopatologi, samt vetenskapsteori och forskningsmetod.
  
Fördjupning: G1F
Behörighet: 18 högskolepoäng från Psykologi grundkurs, 30 högskolepoäng.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).
Övrigt: Vanligt att stora delar av undervisning och kurslitteratur är på engelska.Visa kursplan Hösten 2018
Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap