Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Psykologi, kandidatkurs30 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-31013
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-31071
Höst vecka 36 (2018) - 03 (2019) , Vår vecka 04 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap
Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse av de vetenskapliga metoder som används för att få tillförlitliga kunskaper inom empirisk psykologisk forskning. Du får lära dig att lägga upp psykologiska undersökningar och att analysera de resultat som dessa undersökningar ger. Under kursens sista halva tillämpar du psykologins vetenskapliga metoder genom att göra en egen studie inom något område som intresserar dig och presenterar resultaten i en kandidatuppsats.
  
Fördjupning: G2E
Behörighet: Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng och 18 högskolepoäng från Psykologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).
Övrigt: Vanligt att stora delar av undervisning och kurslitteratur är på engelska.Visa kursplan Hösten 2018
Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap