Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskurs7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21110
Vår vecka 09 (2019) - 13 (2019)
Helfart
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Tidsserieanalys används för att studera beroende över tiden. Hur dagens aktiekurs beror på tidigare aktiekurser, hur vattennivån i en sjö påverkas av tidigare vattennivåer och mängden regn under de senaste dagarna, hur ränta och tillväxt i BNP förklaras av tidigare räntor och tillväxttal. I kursen behandlas grundläggande tidsseriemodeller som ARIMA-modeller, enhetsrötter, multivariata tidsseriemodeller och kointegration samt modeller särskilt lämpliga för finansiella data. Förståelse för samband i tiden utgör grunden för framgångsrika prognoser och tidsseriemodellernas användning i prognossammanhang utgör ett viktigt inslag i kursen.
  öVRIGT:Kursen överlappar med Nationalekonomi, Finansiell ekonometri, av nivå, 15 hp och dessa två kurser kan ej användas tillsammans i en examen.
Fördjupning: G1F
Behörighet: Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och Statistik, Inledande matematik för statistiker, grundkurs, 7,5 högskolepoäng.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet