Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, avancerad nivå7,5 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-21045
Höst vecka 46 (2018) - 03 (2019)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Datorintensiva metoder utgör ett allt viktigare inslag i statistisk slutledning. I kursen behandlas begrepp som flyttal och datoraritmetik, algoritmer och grundläggande programmering med tonvikt på numerisk linjär algebra, numerisk optimering och numerisk integration. Stor vikt läggs vid slumptalsgenerering, simuleringsmetoder och bootstrap.
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kursen Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet