Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå7,5 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-21030
Höst vecka 41 (2018) - 45 (2018)
Helfart
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursen utgör grunden för statistisk teori på en avancerad nivå. I kursens första del behandlas ingående sannolikhetsteori, fördelningsteori och egenskaper för ett slumpmässigt urval. I den andra delen behandlas utförligt punktestimation, hypotesprövning och intervallestimation för såväl små som stora stickprov
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt minst 30 hp i statistik och 60 hp i matematik, alternativt Nationalekonomi på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår samt 60 hp statistik. Dessutom krävs Statistik, Matematik för statistiker och ekonomer, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet