Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott, fortsättningskurs inriktning mot Management in Sport and Recreation30 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-71073
Vår vecka 04 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Institutionen för hälsovetenskaper
Kursen syftar till att utveckla kunskap inom centrala områden av Sport Management, vilket inkluderar såväl ledarskap, grupputveckling som idrottens uppbyggnad och organisering. Inom ledarskap och grupputveckling ligger fokus på att utveckla såväl teoretisk kunskap som praktisk/analytisk förmåga för att hantera situationer som uppstår i en grupp och vilka konsekvenser det får för ledarskapet. Den avslutande kursen består av studier inom idrott utifrån såväl folkrörelse- som näringslivsperspektiv. En stor del av kursen består av verksamhetsförlagd tid i valfri organisation inom området Management in Sport and Recreation.
Fördjupning: G1F
Behörighet: 10 högskolepoäng från Idrott, grundkurs, 30 högskolepoäng där Vetenskaplig grundkurs 5 högskolepoäng ingår.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper