Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott, grundkurs30 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-71013
Höst vecka 36 (2018) - 03 (2019)
Helfart
Institutionen för hälsovetenskaper
Kursen ger en introduktion till det tvärvetenskapliga ämnet idrott och syftar till att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper inom idrottens olika kunskapsområden som idrotten i samhället, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottspedagogik/-didaktik.
Fördjupning: G1N
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 17).
eller
Grundläggande behörighet samt Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A15).
Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng.
Övrigt: Kursen ingår inte i Ämneslärarprogrammet, inriktning idrott och hälsa.


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper