Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Idrott, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-71096
Vår vecka 04 (2019) - 13 (2019)
Halvfart, kvällstid
Institutionen för hälsovetenskaper
Mindfulness, medveten närvaro utan att döma, är en effektiv metod för att lära sig hantera kognitiv stress, att minska oro, grubblerier och nedstämdhet. Du blir mer sensitiv och ökar den empatiska förmåga till dig själv och andra. Vilket kan öka livsglädjen, underlätta studierna/arbetet, eller stärka mötet mellan människor i yrkeslivet.
Fördjupning: GXX
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng.
Övrigt: Deltagarna träffas en gång i veckan för seminarie och introduktion av nya mindfulnessövningar. Deltagarna förväntas dagligen praktisera och träna mindfulnessteknikerna under kursen. Kursen är inte lämplig för de som befinner sig i stora emotionella svängningar eller är djupt deprimerade.


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper