Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

Psykologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod10 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-31025
Höst vecka 43 (2018) - 48 (2018)
Helfart
Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap
Kursen syftar till att studenter förvärvar fördjupade kunskaper i kvalitativ forskningsmetodik. I kursen ingår forskningsdesign samt insamling av empiri och betydelsen av teoretiskt ramverk vid analys och tolkning av empiri liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik. Kursen är relevant för den som vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor inom kvalitativ metod. Kursen är forskningsförberedande men även relevant för den som i sitt yrke behöver fördjupade kunskaper och förmågor att kunna förstå och använda kvalitativ metod exempelvis intervjuer och textanalys.
Fördjupning: A1N
Behörighet: 180 hp varav 90 hp med successiv fördjupning inom psykologi eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap