Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Mikroekonometri, avancerad nivå7,5 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21119
Vår vecka 14 (2019) - 23 (2019)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Mikroekonometri behandlar analys av ekonomisk-statistiska modeller baserat på mikrodata (data på individnivå). Klassiska exempel på analysproblem är analys av färdmedelsval, arbetskraftsutbud och konsumtion av kapitalvaror. Dessa analysproblem kräver speciella statistiska modeller eftersom data inte uppfyller förutsättningarna för tillämpning av traditionella modeller, till exempel linjära regressionsmodeller. Kursen behandlar ett antal olika modeller för analys av mikrodata. Bland annat behandlas modeller för paneldata, modeller för analys av binära variabler, regressionsanalys med censurerade och trunkerade variabler och analys av räknevariabler. Andra problem som studeras är endogenitetsproblem och "sample selection".
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik, samt kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng eller Nationalekonomi på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår samt 60 högskolepoäng statistik och kursen Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet