Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Ekonometri, avancerad nivå7,5 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-21042
Höst vecka 46 (2018) - 03 (2019)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursen behandlar grundläggande metoder och metodproblem inom regressionsanalys och ekonometri. Centrala moment i kursen är 1) linjär regression: småsampelegenskaper (OLS, GLS), asymptotiska egenskaper, robust variansskattning, 2) endogenitet, instrumentalvariabelskattning (IV) och generaliserade momentmetoden (GMM) samt 3) system av ekvationer. Dessutom ges en introduktion till tidsserier, paneldata och modeller för begränsade beroende variabler.
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt minst 30 hp i statistik och 60 hp i matematik, alternativt Nationalekonomi på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår samt 60 hp statistik. Dessutom krävs Statistik, Statistisk teori, avancerad nivå, 7,5 hp samt Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet