Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivå15 hp
Vårterminen 2019Anm.kod: ORU-21118
Vår vecka 14 (2019) - 23 (2019)
Helfart
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom ämnet statistik. Uppsatsen skrivs på engelska.
Fördjupning: A2E
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Dessutom krävs 67,5 hp statistik på avancerad nivå där kurserna Statistisk teori, 7,5 högskolepoäng och Computational Statistics, 7,5 högskolepoäng och uppsats, 15 högskolepoäng ingår samt Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Våren 2019

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet