Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Produktion av officiell statistik, avancerad nivå7,5 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-21002
Höst vecka 36 (2018) - 45 (2018)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Kursen inleds med en diskussion om betydelsen av officiell statistik i samhället. Därefter bygger kursen vidare på principer för statistisk inferens och officiell statistikproduktion. Vidare diskuteras olika kvalitetsaspekter och olika modeller för kvalitetsvärdering av officiell statistik. Möjligheterna med att använda registerdata vid skapande av efterfrågad statistik nu och i framtiden studeras och tonvikt läggs på de problem det medför att använda administrativa data för produktion av registerbaserad statistik.
Fördjupning: A1N
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 högskolepoäng där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet