Kurser på engelska efter ämnesområde läsåret 2018/2019

Statistik, Analys av registerdata och kausal inferens, avancerad nivå7,5 hp
Höstterminen 2018Anm.kod: ORU-21017
Höst vecka 36 (2018) - 45 (2018)
Halvfart, dagtid
Handelshögskolan vid Örebro universitet
Kursen ges på engelska
Via randomisering av försökspersoner på behandlingar erhålls hög validitet i experimentella studier av behandlingseffekter. I andra studier används register för att studera effekter av behandlingar, ex.vis effekten av arbetsmarknadsutbildning på arbetslöshetstidens längd. I sådana studier karaktäriseras data av självselektion på behandling och kan inte betraktas som randomiserad. För att nå en hög validitet i sådana studier måste analysen genomföras med metoder som korrigerar för självselektion. Inom kursen behandlas ett antal olika sådana metoder och ansatser.
Fördjupning: A1F
Behörighet: Statistik på grundnivå om 90 hp där ett självständigt arbete om 15 hp ingår, alternativt 30 hp i statistik och 60 hp i matematik. Dessutom krävs Statistik, Ekonometri, avancerad nivå, 7,5 hp och Engelska B/Engelska 6.
Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV).


Visa kursplan Hösten 2018

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet