Kurser efter ämnesområden läsåret 2018/2019

PSYKOLOGI


Vill du veta varför vissa människor är lyckligare än andra? Har du funderat på varför en del vågar prata inför en stor grupp, utan att ens darra på rösten? Var går gränsen mellan "normalt" och "icke-normalt" beteende? De här frågorna har kittlat människans fantasi sedan antiken. Idag letar vi efter svaren med hjälp av vetenskapen psykologi. Med psykologi som redskap kan du börja förstå människans innersta känslor och tankar på ett nytt sätt och lära dig hur de samverkar med vårt mänskliga beteende som en del i ett större människa-miljö-system.
  
  Inom psykologin försöker man besvara olika frågor utifrån olika perspektiv. Man söker förklara beteenden, varför problem uppstår, och hur vi kan göra för att förebygga dem. Varför minns vi bättre när vi har varit med om något hemskt? Varför uppfattar vi omgivningen som vi gör? Dessa och liknande frågor kring varseblivning, tänkande, minne och språk fokuserar kognitiv psykologi på. Personlighetspsykologin i sin tur inriktar sig på personers karaktäristiska sätt att fungera, som till exempel varför vissa människor kommer lättare överens med andra, eller varför vissa blir blyga. Inom utvecklingspsykologin ligger fokus på positiva och negativa utvecklingsvägar inom olika faser, med frågor som exempelvis hur föräldrarnas uppfostran påverkar barnens utveckling, eller varför vissa ungdomar utvecklar problembeteenden. Andra perspektiv inom psykologin är arbetspsykologi, klinisk psykologi, prevention (konsten att förebygga problem), positiv psykologi, hälsopsykologi, med mera.
  
  Är du helt enkelt nyfiken på människor? Är du nyfiken på dig själv? När du läser psykologi kommer du att få kunskap om olika sätt att beskriva och förklara det människor gör, tänker och känner. Du får en bred grund, och kan över tid specialisera dig på det du tycker är viktigast. Kunskaper i psykologi och det vetenskapliga arbetssättet har du nytta av i många yrken där man arbetar med människor, till exempel omvårdnad, utbildning, behandling och hälsa, men också inom administration, ekonomi, information och utredningsverksamhet.
  
  Går din nyfikenhet inte att stilla? Bli forskare! Under din utbildning träffar du våra främsta forskare inom samtliga områden, och många av våra studenter provar på praktiskt forskningsarbete genom att delta i aktuella projekt. Med psykologi som en del i din utbildning blir möjligheterna många!
  
  Vanligt att stora delar av kurser samt kurslitteratur är på engelska.


GRUNDNIVÅ

Fördjupning: G1N
Psykologi, grundkurs, 30 högskolepoäng

Fördjupning: G1F
Psykologi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng

Fördjupning: G2E
Psykologi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng

Fördjupning: GXX
Positiv psykologi: Vetenskapen om lycka och välbefinnande, 15 högskolepoäng

AVANCERAD NIVÅ

Fördjupning: A1N
Psykologi, avancerad nivå, Kvalitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, Vetenskapligt skrivande, 10 högskolepoäng
Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 högskolepoäng

Fördjupning: A1E
Psykologi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng